Doa Hari Senin

Doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisi-Nya. Doa merupakan jalan bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Sedangkan sikap khusyu� dan tadharru� dalam menghadapkan diri kepada-Nya merupakan hakikat pernyataan seorang hamba yang sedang mengharapkan tercapainya sesuatu yang dimohonkan. Bahkan Al-Qur�an banyak menyebutkan pula bahwa tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) hanya akan muncul bila di sertai keikhlasan. Itulah pengertian doa secara syar�i yang sebenanya.

Doa adalah ibadah dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. sebagaimana sabda nabi saww bahwa doa adalah ibadah. Doa menunjukkan bukti benarnya tawakkal seseorang kepada Allah Ta�ala. Karena seorang yang berdoa berarti meminta tolong pada Allah. Berarti ia menyerahkan urusannya kepada Allah semata tidak pada selain-Nya.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." (Terj. Al Mu'min: 60) 

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Terj. Al Baqarah: 186)

Oleh karena itu diharuskan bagi setiap manusia berdoa kepada Allah disetiap waktu agar diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan ridha dan rahmad-Nya, agar kelak dibangkitkan bersama nabi Muhammad saww dan keluarganya yang suci serta para sahabat-sahabatnya yang setia. Untuk itu, setiap hari dalam seminggu kita membaca doa sesuai harinya masing-masing, di mulai untuk doa pada hari senin.

????????? ??????? ??????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ????????????? ?? ?????????

Segala puji bagi Allah yang tidak memper�tontonkan kepada seorang pun ketika menciptakan langit dan bumi,

?? ?? ???????? ??????? ????? ?????? ????????????

dan tidak memerlukan bantuan ketika menciptakan makhluk hidup,

???? ????????? ??? ?????????????? ?? ???? ????????? ??? ?????????????????

tiada sekutu bagi-Nya dalam ke�Tuhanan dan tak tertandingi dalam ke-Esaan.

??????? ??????????? ???? ??????? ???????? ?? ?????????? ???? ?????? ????????????

Lidah siapapun kelu untuk menyifati-Nya. Setiap akal apapun tak mampu menguak hakikat-Nya.

?? ??????????? ?????????????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ????????????

Para durjana tunduk di hadapan keagungan-Nya. Wajah-wajah tertunduk karena takut kepada�Nya.

 ?? ???????? ????? ??????? ????????????

Semua yang agung menjadi kerdil di hadapan kebesaran�Nya.

 ?????? ????????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ???????????? [????????????]

Maka segala puji bagi-Mu selamanya

?? ??????????? ????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? ????????

dan shalawat serta salam-Mu senantiasa tercurahkan atas Rasul-Mu.

?????????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ???????

Ya Allah, jadikanlah detik pertama hariku ini sebagai kebaikan, pertengahannya sebagai kemenangan, dan penghujungnya sebagai kejayaan.

 ?? ??????? ???? ???? ?????? ????????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ??????

Aku berlindung kepada-Mu dari sebuah hari yang dimulai dengan kengerian, ditengahi dengan putus asa, dan diakhiri dengan lara.

?????????? ?????? ?????????????? ??????? ?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?????????? ?? ????? ?????? ??????????? ????? ???? ???? ????

Ya Allah, aku mohon ampun kepada-Mu jika aku bernazar dan berjanji kemudian tak kutepati,

 ?? ?????????? ??? ????????? ????????? ???????

maka aku mohon ampunan-Mu atas kezaliman pada hak setiap hamba-Mu yang ada di pundakku

 ?????????? ?????? ???? ????????? ???? ?????? ???? ????????? ??????? ???? ??????? ?????????? ??????????? ????????

Jika salah satu hamba-Mu laki dan perempuan merasa terzalimi (haknya) oleh perbuatanku,

??? ???????? ???? ??? ???????? ???? ??? ??????? ???? ??? ???????? ?? ????????

yang berhubungan dengan dirinya, harga diri, harta, atau keluarga dan anak-cucunya,

???? ??????? ??????????? ????? ???? ????????? ???????? ???????? ???? ????? ???? ???????? ???? ????????? ???? ??????? ???? ???????????

menggunjing-kannya tanpa sepengetahuannya atau menganiayanya, didasari oleh kerakusan, hawa nafsu, kesombongan, kedengkian, pamrih, atau keberpihakan buta,

??????? ????? ???? ??????? ?? ????? ????? ???? ??????? ?????????? ????? ?? ????? ??????? ???? ???????? ???????? ?? ???????????? ???????

di hadapanku atau tidak, masih hidup maupun telah wafat, sedangkan aku tidak mampu mengembalikan (hak-hak itu) kepadanya lalu meminta kerelaannya,

???????????? ??? ???? ???????? ??????????? ?? ???? ????????????? ????????????? ?? ?????????? ????? ???????????

maka aku mohon kepada-Mu wahai Zat yang memenuhi segala kebutuhan (para makhluk) yang akan dikabulkan karena kehendak-Nya,

???? ????????? ????? ????????? ?? ??? ????????? ?? ???? ?????????? ?????? ????? [?????] ?????? ?? ?????? ??? ???? ???????? ????????

untuk melimpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarganya, merelakan hamba itu dengan kehendak-Mu dan menganugerahkan rahmat-Mu atasku,

??????? ?? ?????????? ????????????? ?? ?? ????????? ????????????? ??? ???????? ?????????????

karena pengampunan tak kan mengurangi-Mu dan anugerah tak kan membahayakan diri-Mu, wahai Pengasih di atas semua pengasih.

 ?????????? ????????? ??? ????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ??????????

Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dua karunia di setiap hari Senin;

????????? ??? ????????? ??????????? ?? ???????? ??? ??????? ??????????????

kebahagiaan dengan ketaatan kepada-Mu di permulaannya dan karunia ampunan-Mu di penghujungnya,

??? ???? ???? ????????? ?? ?? ???????? ?????????? ???????.

wahai Zat yang hanya Dia-lah Tuhan dan tidak mengampuni dosa-dosa selain-Nya.

Belum ada Komentar untuk "Doa Hari Senin"

Posting Komentar

masukan anda sangat berharga bagi saya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel